BELANGRIJK!

Het mailadres info@groepbasut.nl is momenteel  iet beschikbaar.

U kunt uw  mail sturen naar de volgende mailadressen:

werkorganisatie@groepbasut

huis@groepbasut.nl

mdv@groepbasut.nl

Op dit moment zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de website van Basut. Met name informatie en formulieren worden aangepast. Heeft u vragen bel ons dan!

Waar staan we voor:

We vinden het belangrijk dat degene die hulp zoekt weet wat we te bieden hebben en duidelijk is wat hij/zij kan verwachten.  Minstens even belangrijk vinden we dat een cliënt zijn eigen keuzes maakt en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We zijn altijd op zoek naar balans.

Wie zijn we:
Groep Basut biedt Beschermd Wonen intramuraal en Beschermd Wonen ambulant en Forensische Zorg. Voor het bieden van zorg vanuit de Wet langdurige zorg is een aanbesteding gedaan. Voor nu kan deze zorg geboden worden via een PGB.
Ons zorgaanbod staat open voor cliënten met diverse achtergronden en problematiek.

background