5 april 2019.
Naar aanleiding van de jaarlijkse audit controle zijn geen afwijkingen geconstateerd.
Een mooi succes, aldus QMS!

20190405 

Op dit moment is er 1 plek beschikbaar in ons trainingsappartement en 1 plek op de woongroep.
Daarnaast is er ruimte in de begeleiding van ambulante zorg.

Waar staan we voor

We vinden het belangrijk dat degene die hulp zoekt weet wat we te bieden hebben en duidelijk is wat hij/zij kan verwachten.  Minstens even belangrijk vinden we dat een cliënt zijn eigen keuzes maakt en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We zijn altijd op zoek naar balans.

Wie zijn we
Groep Basut biedt ambulante zorg en samengestelde zorg aan jongeren, jong volwassenen en volwassenen door middel van lang- en kortdurende zorg.
Ons zorgaanbod staat open voor cliënten met diverse achtergronden en problematiek. Naast cliënten met een aan autisme verwante stoornis, persoonlijkheidsstoornis, trauma gerelateerde problematiek en meervoudige gedragsproblemen kunnen ook cliënten met een opgelegde maatregel (PIJ, RM, taakstraf) gebruik maken van ons zorgaanbod.

Indien niet in gebruik is er een gratis BBB crisisplek. De B(ed) B(ad) B(rood) crisisplek is beschikbaar voor cliënten van organisaties en instellingen die zonder gebruikmaking van deze plek op straat staan. Voorwaarden voor gebruikmaking van deze plek is dat de client zich binnen de woonvorm kan gedragen en de veiligheid van de groep niet in gevaar brengt. Het gebruik is voor maximaal 3 etmalen incl.. Groep Basut biedt niet meer dan BBB. De betrokken organisatie dient zorg te dragen voor het vervolg na de 3 etmalen.

 

background