Ons zorgaanbod staat open voor cliënten met diverse achtergronden. De doelgroep kristalliseert zich uit in cliënten met:

– aan autisme verwante stoornissen (ASS)
– persoonlijkheidsproblemen en trauma gerelateerde problematiek (PTSS)
– meervoudige gedragsproblemen
– LVG cliënten

– GGZ cliënten
– (jeugd) delinquenten (cliënten met een opgelegde maatregel of een taakstraf (PIJ – JJI – RM – taakstraf)

Binnen de woongroep is ruime ervaring met cliënten die uit een gesloten setting komen en gaan wonen in een open huis / woongroep. Voorwaarden om deze plaatsingen met een goed resultaat te kunnen afsluiten is de duidelijke markering van de overgangsfase van gesloten naar open. Alle betrokkenen dienen zich te realiseren dat gedrag in een gesloten setting niet als vanzelfsprekend voortgezet zal worden in een open huis.
Om de cliënt en plaatsing een kans te geven is het dan ook een vereiste dat alle betrokkenen het met elkaar eens zijn over het te verlenen zorgaanbod en er duidelijke afspraken zijn over de lijn en het doel van de hulpverlening. De ervaring is dat dit de kans van slagen voor de cliënt vergroot en een terugval is te voorkomen. (Verraderlijk gewoon, M. Teeuwen, 2012)

IJkpunten bij het zorgaanbod zijn:
– gezinssysteem
– sociaal emotionele ontwikkeling
– (sociale) zelfredzaamheid
– psychosociale/cognitieve functies
– verslavingsproblematiek
– jeugddelinquentie
– ADL en dagbesteding
– financiën.

De algemene hulpvraag van de doelgroep is gericht op kortdurend of langdurend verblijf in de woongroep, logeren/dagopvang, ambulante begeleiding, individuele begeleiding, dagbesteding of andere vormen van ondersteuning of bemiddeling.

Groep Basut streeft daarbij naar het haalbare en misschien een beetje meer…………

background