Voor wonen in onze woonvorm is niet altijd de leeftijd bepalend. Naast de kalenderleeftijd is er ook nog de leeftijd van hoe de cliënt zich voelt, zijn/haar mogelijkheden en het gedrag. De zoektocht naar wat er passend is en op welke wijze dit vorm te geven, is dan ook van groot belang. Die zoektocht start bij de aanmelding/intake en komt uit bij een wel/niet match. Basut levert maatwerk. 

Wonen kan in de woonvorm maar kan ook in één van de twee trainingsappartementen op de bovenverdieping van een bestaande locatie naast de woonvorm.  De trainingsappartementen worden bewoond door twee cliënten per appartement en zijn een vervolgstap op weg naar zelfstandig wonen.

Ook vinden we het belangrijk dat een cliënt leert om zijn/haar eigen keuzes te maken. De structuur en afspraken van/in de woonvorm zijn echter wel mee bepalend in wat mogelijk is. 

In een zorgplan worden, samen met de client, concrete doelen opgesteld. Basut vraagt aan haar cliënten om actief mee te denken en te doen. Elke client krijgt hierbij hulp van een vaste mentor. Basut gelooft in de eigen kracht van mensen. De client staat centraal, praten doen we niet over maar vooral met de cliënt. Ook actief gezamenlijk werken aan veranderingen. En…. als dit even niet gaat misschien met elkaar bespreken hoe dit komt? Soms lukt ook het bespreken niet en dan doet de begeleiding een stap terug en zoeken we gezamenlijk naar een andere weg. Maar…. we proberen wel bij elkaar in de buurt te blijven. Voor de cliënt is dit hard werken.
Het logo van Basut staat voor samenwerken in de groep maar ook voor individueel werken tussen cliënt en begeleider. We denken mee en ondersteunen bij  het  sterker worden, samen met familie en/of gezin, in de groep of individueel. Als je net als de papegaaiduiker de groep blijvend nodig hebt, denken we mee en maken we met elkaar een plan.

Werken doen we vanuit een positieve benadering en we geloven eerder in een glas dat half vol is dan half leeg. De inzet en deskundigheid van de begeleiders is groot. Hoofdlijnen in de begeleiding van cliënten zijn de systeemtheorie, probleemoplossende werken en de cognitieve gedragstherapie.

Naast de begeleiding op de groep zijn ook een gezinssysteemtherapeut en gedragswetenschapper beschikbaar voor team en clienten.

In gewone taal: Met elkaar kijken wat er aan de hand is, wie zijn er allemaal betrokken, werken met de cliënt en hem helpen zijn talenten te zien en te gebruiken. Het uitgangspunt van Basut is dat we niemand uit sluiten.

Financiering van de zorg is mogelijk met een indicatie voor Beschermd Wonen, Specialistische Jeugdhulp, WMO. Ook cliënten met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen bij Basut terecht.
In 2020 is ook een zorgaanbod voor forensische zorg gerealiseerd. 

Basut heeft een actuele klachtenregeling die u kunt opvragen.

Wachtlijst/wachttijd.
De wachtlijst bij een totale bezetting is 3 maanden.
Het proces van aanmelding tot plaatsing is 6 weken uitgezonderd crisisplaatsingen.

Groep Basut is ISO 9001:2015 gecertificeerd (KIWA mrt.21)

 

background