30 maart 21

Kiwa feliciteert Groep Basut met het /behouden van het ISO 9001 certificaat. 

Wachtlijst/wachttijd.
De wachtlijst bij een totale bezetting is 3 maanden.
Het proces van aanmelding tot plaatsing is 6 weken uitgezonderd crisisplaatsingen.

 16 juli 20

Basut heeft een nieuwe directeur.

Mededeling van het bestuur.
Met ingang van 1 juli is mevrouw M. de Vries gestopt met haar werkzaamheden als directeur voor Groep Basut.
De heer K. Woltjer is op dezelfde datum aangesteld als directeur.
In de 2e helft van 2020 worden de taken door mevr. de Vries overgedragen aan dhr. Woltjer.
Mevr. de Vries blijft voor een aantal uren per maand als adviseur betrokken bij Groep Basut.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus.

Basut volgt de richtlijnen vn de overheid.

Daarnaast vragen we onze medewerkers en cliënten om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
–     regelmatig wassen van handen met zeep
–     hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
–     gebruik maken van papieren zakdoekjes en zorgvuldig weggooien na gebruik
–     geen handen te geven
–     tussen personen onderling afstand houden

Wanneer er contact is geweest met een besmet persoon dient dit direct gemeld te worden aan de begeleiding en/of leidinggevende.
Eventuele plaatsingen kunnen alleen gerealiseerd als clienten virus vrij zijn en worden anders uitgesteld.
Bij klachten als hoesten, niezen en koorts is het verplicht om direct in gesprek te gaan met de aanwezige begeleiding/mentor en/of leidinggevende.
De bovengenoemde voorzorgsmaatregelen en verdere gemaakte afspraken dienen daarna strikt gevolgd te worden.Voor de medewerkers van Basut gelden dezelfde richtlijnen als voor de clienten

 

 juni 2020

Verlenging raamovereenkomsten 2021 zijn binnen.

Verlenging 2021 en wijzigingen raamovereenkomst Beschermd Wonen in Friesland
en
Verlenging 2021 en wijzigingen raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp in Friesland
zijn door Basut ondertekend en retour gezonden.

 

maart 2020

KIWA certificaat KSC-K103889/01 IS) 9001
Kiwa heeft vastgesteld dat het door Stichting Groep Basut gehanteerde kwaiteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: 

Groep Basut biedt 24 uur kort- en langdurige zorg aan jongere, jong volwassenen en volwassenen.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

 

Vacature is voorzien.
Inmiddels is voorzien in de vacature Pedagogisch Hulpverlener (HBO) voor 28 tot 32 uur per week.12 februari 2020.
Basut bedankt iedereen die heeft gereageerd !

 

februari 2020
Basut heeft een vacature voor een Pedagogisch Hulpverlener (HBO) voor 28 tot 32 uur per week.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft Basut ook de aanwijzing als private instelling voor forensische zorg.

Er zijn momenteel meerdere plekken beschikbaar in zowel de verblijfszorg alsook in de ambulante zorg.

Telefonische vragen om informatie over beschikbare plekken en de werkwijze van Basut, het maken van een afspraak voor een aanmeldingen of verzoek om een plek gaan vanaf heden via Dhr. K. Woltjer (leidinggevende primair proces). Zijn directe mobiele nummer is 06-836 667 88 mocht u hem op dit nummer niet kunnen bereiken dan kunt u contact opnemen met de woonvorm 0517-854 873 0f 06-579 423 82 voor een bel-afspraak.

 

 

logo-1   

background