Voorwaarden voor plaatsing zijn:

  • Indicatie Beschermd Wonen pakket B en C en dagbesteding als er geen invulling van de dag is middels school of werk.
  • Indicatie Specialistische Jeugdzorg
  • Aanwezigheid van hulpverleningsplan/geschiedenis

Route van de intake naar plaatsing:
Gesprek / kennismaking / aanmelding
Zorg aanvragen/is beschikbaar (er kan niet geplaatst worden zonder een indicatie of een schriftelijke toezegging daarvan)
Intakegesprek 
Besluit / motiveren
Afspraken maken + plaatsing

Ondertekening van:

  • Huisregels
  • Woonovereenkomst

Al onze bewoners/clienten worden plaatsing aangemeld bij d politie.

In een recent overleg (180323) met politie en gemeente is hier aan toegevoegd dat:
Groep Basut van situaties en incidenten die grensoverschrijdend zijn of de veiligheid in gevaar brengen van individuele maar ook gezamenlijk opererende clienten zal melden aan in ieder geval de politie en indien noodzakelijk aan de gehele bovengenoemde gezagsdriehoek.

Voortgang na plaatsing:

Gegevenslijst en amber alert
Risico taxatielijst
Zorgplan
Evaluatie zorgplan
Zorgplan + begeleidingsdoelen                   (jaarlijkse cyclus)

Werken met een observatieformulier of het werkmodel “fit-cirkel” kan onderdeel zijn van het zorgplan. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de bewoner/client.

Groep Basut werkt en handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Al onze gegevens worden opgeslagen in een veilige omgeving (electronisch clienten dossier ONS).

background