Financiering van de zorg gebeurt door middel van een indicatie voor Beschermd Wonen / WMO 2018 en Specialistische Jeugdhulp.

Een crisisplaatsing (onderdak en begeleiding) zal alleen gerealiseerd worden als er via de gemeente direct een tijdelijke voorziening is geregeld.

In een crisissituatie moet de gemeente direct een tijdelijke voorziening regelen, zonder te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). (Spoedzorg, spoedopvang en crisishulp) (volwassen / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / informatielangdurigezorg.nl))

 

background