WIE IS

Groep Basut?

Groep Basut is opgericht in 2014. Gericht op begeleiding tot zelfstandig wonen.

Groep Basut biedt Beschermd Wonen intramuraal, Beschermd Wonen ambulant/ThuisPlus, Forensische Zorg en WLZ zorg op basis van PGB. Ons zorgaanbod staat open voor cliënten met diverse achtergronden en problematiek. 

We vinden het belangrijk dat degene die hulp zoekt weet wat we te bieden hebben en duidelijk is wat hij/zij kan verwachten.  Minstens even belangrijk vinden we dat een cliënt zijn eigen keuzes maakt en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. We zijn altijd op zoek naar balans.

Missie en visie

Groep Basut zet zich in voor mensen wie van de maatschappij zijn geraakt. Dit kan door criminogene factoren komen, psychische problematieken, verbroken netwerk, verslaving, dakloosheid en noem maar op.

De begeleiding van Groep Basut helpt cliënten re-integreren in de maatschappij. Dit doen wij door middel van informatieve gesprekken voeren, begeleiden en aansturen op werk/opleiding/werk- en leertraject, ondersteunen van hygiëne en ADL, netwerk opbouwen, structuur bieden, zingeving en voorbereiden op zelfstandig wonen.

Bij verslaving van softdrugs en drank worden duidelijke voorwaarden gesteld. Bij niet houden aan deze afspraken is het van belang om een traject te starten bij VNN.

Binnen de woongroep richten wij ons op de kwaliteiten van de cliënt en kijken wij naar mogelijkheden door ze in een huiselijke sfeer te laten verblijven, maar toch structuur te bieden. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de cliënt.

Werkwijze

De begeleiding en bewoner “wonen” onder één dak. De bewoners hebben ieder hun eigen kamer om zich in terug te trekken. De bewoners delen met elkaar een badkamer, toilet, keuken, woonkamer, gang en wasruimte binnen in de boederij. De begeleiding heeft een kantoor binnen in de boerderij en deelt met hen de keuken en andere voorzieningen. Er wordt samen gegeten, samen worden huishoudelijke taken verricht, er kan in de tuin gewerkt worden met de kippen, moestuin of voortuin en er is dagbesteding binnen en om het huis.

De woongroep is in een huiselijke vorm. We delen alles met elkaar, communiceren duidelijk en transparant, kijken samen televisie, doen spelletjes, maar houden ons ook aan duidelijke afspraken.

Wij ondersteunen de bewoners naar hun terugkeer in de maatschappij door samen met hen regelzaken op te pakken, contact te onderhouden met betrokken partijen en/of hun netwerk, helpen zoeken naar dagbesteding en/of werk en werken aan persoonlijke doelen.

Wanneer een bewoner op de boerderij kan aantonen voldoende zelfredzaam te zijn, maakt deze bewoner kans op doorstroom op het appartement waar meer zelfstandigheid wordt gevraagd om vervolgens te oordelen of uitstroom mogelijk is en zo ja, waar.

De Organisatie

Groep Basut bestaat uit een team interne- als externe medewerkers.

Ons team bestaat uit:

  • 1 eigenaar
  • 1 mede-eigenaar
  • 1 gedragswetenschapper
  • 1 systeemtherapeut
  • 8 persoonlijk begeleiders

Wij zijn een klein en hecht team. 

CONTACT

ADRES

Zevenhuizen 53, 8801 AW Franeker

TELEFOONNUMMER

mobiel: 06 – 579 42 369                               Vast: 0517 – 854 873

E-MAILADRES

huis@groepbasut.nl                                       werkorganisatie@groepbasut.nl