Bemiddeling is een manier om tot een oplossing van geschillen te komen.

Allereerst zal de hulpvraag bij bemiddeling in kaart gebracht moeten worden. Gaat er iets niet naar wens, is er een ruzie of een ernstig conflict. Of, vinden personen/partijen of groepen het moeilijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Welke vorm van bemiddeling is het meest voor de hand liggend.
Welke talenten zijn aanwezig en wat is er extra nodig om tot een oplossing te komen.

We bieden verschillende vormen van bemiddeling aan. Bemiddeling en begeleiding op inhoud of in het proces. In de bemiddeling vanuit de inhoud is de bemiddelaar actief betrokken, waar liggen de belangen waar botst het en waar zit de pijn? De bemiddelaar denkt mee, is actief betrokken en kan zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel komen waar partijen ja of nee tegen kunnen zeggen.

In de bemiddeling vanuit het proces is de bemiddelaar niet actief betrokken maar steunt de bemiddelaar de partijen in de verbetering van de communicatie om zo een oplossing te vinden.

Bemiddeling is soms ook nodig voor alledaagse dingen:    
– ouders – pubers                       
– ouders – leerkrachten
– cliënt – hulpverlener

In gewone taal: met elkaar kijken wat er aan de hand is, wie er allemaal bij betrokken zijn en werken met de talenten die er zijn. 

Maar ook, het glas is half vol of half leeg. Het uitgangspunt bij bemiddeling van Groep Basut is, het glas is half vol.

 

background