Op zoek naar talenten een speurtocht naar leuker!

Bij de dagbesteding is de speurtocht naar krachten, kwaliteiten en talenten tegelijkertijd een zoektocht naar de verdere zelfredzaamheid van de cliënt. Welke krachten, kwaliteiten en talenten heeft een cliënt en hoe kunnen die ingezet worden om het leven leuker, gemakkelijker en eerlijker te maken voor de cliënt?

We gaan eerst op zoek, daarna maken we een plan en dan gaan we aan het werk.
We werken met SMART.  Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden.

Als een cliënt al weet wat hij/zij wil doen of de dagbesteding is duidelijk dan hoeft er niet gezocht te worden en kan er direct aan de slag gegaan worden.

Dagbesteding is mogelijk als;

facilitair medewerker van dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00. of als medewerker groenvoorziening op maandag en vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00
Wilt u meer weten over de dagbesteding, bel of mail dan naar Groep Basut.

We springen een gat in de lucht!
SAMk_2142

 

background