Untitled

Gesprekken kunnen ondersteunend zijn bij het (opnieuw) vormgeven van je leven of als je wat helderheid wilt krijgen in een specifiek onderwerp.
Gesprekken kunnen ook ondersteunend zijn om te leren hoe gemakkelijker te communiceren.
Gesprekken kunnen ook ondersteunend zijn in het leren hoe een gesprek aan te gaan, te leren luisteren en te horen wat mensen zeggen.

Vragen stellen, kritiek geven en ontvangen. Leren om vragen te stellen, assertief te zijn, kritiek te durven geven en hoe om te gaan met kritiek die jezelf krijgt.

Door helderheid te krijgen over een specifiek onderwerp, te leren hoe te communiceren en gesprekken te voeren kan er een ander zelfbeeld en meer zelfvertrouwen ontstaan.

Ook gezinnen en families kunnen gebruik maken van de gespreksmogelijkheden van Groep Basut. Dit kan thuis in de eigen omgeving, op een door u gekozen plek of op locatie bij Groep Basut.

background