Verblijf kan bestaan uit beschermd wonen, wonen met ambulante begeleiding. Maar kan ook bestaan uit logeren, weekeind-vakantie verblijf en dagopvang. 
Het zorgaanbod bij verblijf kort- en langdurend bestaat meestal uit de combinatie van persoonlijke verzorging; individuele begeleiding, begeleiding in de groep en wanneer er geen externe dagbesteding is, dagbesteding. 

Cliënten die verblijven in de woonvorm krijgen groeps- en individuele begeleiding van HBO/MBO geschoold personeel en er is 24 uur iemand per etmaal aanwezig op de woonvorm. De individuele begeleiding is geïntegreerd in systeem theoretische modellen en begeleiders zijn geschoold in de cognitieve gedragstherapie.

Naast het wonen in de woonvorm is het ook mogelijk om dichtbij de woonvorm te oefenen/trainen naar meer zelfstandigheid. Hiervoor zijn bij Groep Basut trainingsruimtes beschikbaar.

m1cys4iwjb7t copy

background